ยินดีต้อนรับทุกท่านจ๊ แวะชมหน้าร้านได้น๊ https://www.facebook.com/Puyfai.Cosmetics

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน Photoshop CS3

1. ข้อใดเรียกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ได้ถูกต้อง
Start-->Setting -->Adobe Photoshop CS3
Start-->Search-->Adobe Photoshop CS3
Start-->Run-->Adobe Photoshop CS3
Start-->All Programs-->Adobe Photoshop CS3

2. เมนู File // คำสั่ง New หมายถึงอะไร
เปิดงานเก่ามาแก้ไข
บันทึกงาน
สร้างงานใหม่
แทรกกล่องสี

3. ถ้านักเรียนอยากให้ พื้นหลังเป็นแบบโปร่งใส ควรเลือก Background Content ใด
Background Color
Transparent
Green
White

4. เราสามารถปรับเปลี่ยนการหมุนของรูปภาพได้โดยการคลิกเลือกเมนูข้อใด
Edit > Image > Warp
Edit > Transform > Warp
Transform > Edit > Warp
Image > Transform > Warp

5. เราสามารถสร้างไฟล์งานใหม่ได้โดย กด.......................ที่แป้นพิมพ์
Ctrl+N
Ctrl+A
Ctrl+Y
Ctrl+Z

6. การสร้างตัวอักษรไฟลุก ถ้าต้องการใส่เอฟเฟกต์ทำไฟให้เคลื่อนไหว ไปที่คำสั่งใด
Filter --> Stylize --> Wind
Filter --> Blur --> Gussian Blur
Filter --> Distort --> Ripple
Images --> Rotate Canvas --> 90 CCW

7. การใส่ควันหรือสร้างพื้นผิวของแอ๊ปเปิ้ลต้องไปที่คำสั่งใด
Filter-->Sketch-->Chrome
Edit > Transform > Warp
Filter-->Render-->Clouds
Filter --> Blur --> Gussian Blur

8. ถ้าต้องการเบลอรูปภาพ ไปที่คำสั่งใด
Filter-->Sketch-->Chrome
Edit > Transform > Warp
Filter-->Render-->Clouds
Filter --> Blur --> Gussian Blur

9. คลิกขวาที่ เลเยอร์ (layer) เลือก Blending Options จะได้หน้าต่างอะไรขึ้นมา
Gussian Blur
Layer Style
Ripple
Transform

10. จากการสร้างภาพพื้นหลังลายอมยิ้ม เราสามารถเรียกหน้าต่าง Fill Pattern ขึ้นมาได้อย่างไร
Ctrl+F15
Ctrl +F5
Shift+F15
Shift+F5

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขายม้าพันธุ์ไทย (น่าน)

สนใจติดต่อ
สวนไผ่นพรัตน์

ขาย "ม้าไทย" หลายตัวอยู่จังหวัดน่าน
สนใจติดต่อ  เชาวรัตน์ อิ่นอ้าย
มือถือ 086-1982455
เบอร์บ้าน 054 - 705233
ที่อยู่ 126 หมู่ 8 บ้านพร้าว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

ตัวเมีย

ตัวเมีย


ตัวเมีย


ตัวเมีย


ตัวผู้วัย 6 เดือน